Woda Utleniona Nadtlenek Wodoru 3%, LifeCHEM, 150ml

9,99 

Nadtlenek Wodoru 3% (Woda Utleniona) marki LifeCHEM jest produktem czystym (tzw. CZDA) bez konserwantów, stabilizatorów ani jakichkolwiek innych dodatków.

Kategoria:

Opis

Nadtlenek Wodoru 3% (Woda Utleniona) marki LifeCHEM jest produktem czystym (tzw. CZDA) bez konserwantów, stabilizatorów ani jakichkolwiek innych dodatków.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

 • Postać: ciecz
 • Barwa: bezbarwna
 • Zapach: charakterystyczny
 • pH: 2 – 4
 • Temperatura topnienia: brak danych
 • Temperatura wrzenia: brak danych
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: brak danych
 • Prężność par: brak danych
 • Gęstość względna: 1,01 g/cm3
 • Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych